Ikonica logo auto škole Monako
Strelica

Teorijski ispit

Teorijski ispit sastoji se od 41og pitanja. Za prolaz je potrebno osvojiti najmanje 85% od ukupnog broja poena. Teorijski ispit se radi maksimalno 45min. Preporučujemo da pre simulacija prođete kroz sva pitanja koja mogu doći na ispitu na zvaničnom sajtu e-Uprave. Skrećemo pažnju da pitanja iz oblasti "Posledice nepoštovanja propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja" nije potrebno raditi jer ona ne dolaze na ispitu. Takođe savetujemo da uradite sami što više simulacija teorijskog ispita. Pitanja i simulacije raditi isključivo na zvaničnom sajtu e-Uprave. Prolaznost teorijskog ispita iz prvog pokušaja u našoj auto školi je preko 95%. Srećno!!!

Teorijski ispit sastoji se od 41og pitanja.
Za prolaz je potrebno osvojiti najmanje 85% od ukupnog broja poena.
Teorijski ispit se radi maksimalno 45min.
Preporučujemo da pre simulacija prođete kroz sva pitanja koja mogu doći na ispitu na zvaničnom sajtu e-Uprave.
Skrećemo pažnju da pitanja iz oblasti "Posledice nepoštovanja propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja" nije potrebno raditi jer ona ne dolaze na ispitu.
Takođe savetujemo da uradite sami što više simulacija teorijskog ispita. Pitanja i simulacije raditi isključivo na zvaničnom sajtu e-Uprave.
Prolaznost teorijskog ispita iz prvog pokušaja u našoj auto školi je preko 95%. Srećno!!!

Praktični ispit za B kategoriju

Praktični ispit sastoji se iz dva dela: poligon i vožnja u gradu. Na poligonu redom morate uraditi sledeće radnje:
1. Promena stepena prenosa (iz prve brzine u drugu) i zaustavljanje u odgovarajućem polju. Povratak vožnjom unazad u polje odakle ste krenuli sa promenom saobraćajne trake.
2. Ispitivač ulazi u auto. Ubrzavate do 30 km/h i posle određene tačke intenzivno kočite. Ne sme Vam se aktivirati ABS. Imate dva pokušaja. Ispitivač izlazi iz vozila. Povratak vožnjom unazad do početnog polja.
3. Uradite paralelnu garažu. Imate dva pokušaja. Povratak vožnjom unazad u početno polje.
4. Uradite upravnu garažu. Imate dva pokušaja. Povratak vožnjom unazad u početno polje.
5. Polukružno okretanje na određenom delu poligona. Izvodi se iz maksimum tri manevra.
6. Ispitivač i policajac ulaze u vozilo. Kretanje na usponu i sami birate da li ćete to obaviti sa ručnom ili bez. U oba slučaja vozilo NE SME krenuti unazad.
Onog trenutka kada ste obavili kretanje na usponu započeo je deo vožnja u gradu. Pre nego što ste započeli poligonske radnje, od ISO sistema dobili ste jednu od trasa za polaganje i morate je odvozati. Praktični ispit u proseku traje 30min. Na praktičnom ispitu možete skupiti maksimalno 15 negativnih poena da biste položili. Nadamo se da ćete iz prve položiti i praktični ispit. Srećno!!!

Praktični ispit sastoji se iz dva dela: poligon i vožnja u gradu. Na poligonu redom morate uraditi sledeće radnje:
1. Promena stepena prenosa (iz prve brzine u drugu) i zaustavljanje u odgovarajućem polju. Povratak vožnjom unazad u polje odakle ste krenuli sa promenom saobraćajne trake.
2. Ispitivač ulazi u auto. Ubrzavate do 30 km/h i posle određene tačke intenzivno kočite. Ne sme Vam se aktivirati ABS. Imate dva pokušaja. Ispitivač izlazi iz vozila. Povratak vožnjom unazad do početnog polja.
3. Uradite paralelnu garažu. Imate dva pokušaja. Povratak vožnjom unazad u početno polje.
4. Uradite upravnu garažu. Imate dva pokušaja. Povratak vožnjom unazad u početno polje.
5. Polukružno okretanje na određenom delu poligona. Izvodi se iz maksimum tri manevra.
6. Ispitivač i policajac ulaze u vozilo. Kretanje na usponu i sami birate da li ćete to obaviti sa ručnom ili bez. U oba slučaja vozilo NE SME krenuti unazad.
Onog trenutka kada ste obavili kretanje na usponu započeo je deo vožnja u gradu. Pre nego što ste započeli poligonske radnje, od ISO sistema dobili ste jednu od trasa za polaganje i morate je odvozati.
Praktični ispit u proseku traje 30min.
Na praktičnom ispitu možete skupiti maksimalno 15 negativnih poena da biste položili.
Nadamo se da ćete iz prve položiti i praktični ispit. Srećno!!!

Praktični ispit za A, A2 i A1 kategoriju

Praktični ispit za A, A2 i A1 kategoriju sastoji se takođe iz dva dela: poligon i vožnja u gradu. Na poligonu redom morate uraditi sledeće radnje:
1. Vožnja po pravcu. Radnju započinjete iz početnog polja, krećete se brzinom između 3 i 5km/h i potpuno se zaustavljate u prvom sledećem polju.
Iz tog polja krećete i vozite brzinom između 15 i 20km/h do krajnjeg polja gde se potpuno zaustavljate. Po završetku ove radnje stajete sa leve strane na deo poligona odakle započinjete radnju "slalom vožnja".
2. Slalom vožnja. Iz odgovarajućeg dela poligona započinjete slalom vožnju izmedju 7 čunjeva. Po završetku nastavljate do mesta odakle započinjete radnju "osmice".
3. Osmice. U odgovarajućem polju vozite između dva čunja tako da opisujete putanju u obliku broja 8. Morate opisati dve osmice(za lakše brojanje 4 puta proći između čunjeva). Prilikom završetka nastavljate do početnog polja odakle ste započeli prvu radnju, kako biste uradili radnju "ubrzanje".
4. Ubrzanje. Iz početnog polja ubrzavate do 30km/h. Dozvoljeno Vam je da kočite tek kada prođete posebno obeleženo mesto. Zaustavljate se u odgovarajućem polju. Vraćate se do početka poligona i čekate da Vam ispitna komisija da znak za polazak. Od tog momenta kreće deo ispita vožnja u gradu. Pre nego što ste započeli poligonske radnje, od ISO sistema dobili ste jednu od trasa za polaganje i morate je odvozati. Praktični ispit u proseku traje 30min. Na praktičnom ispitu možete skupiti najviše 15 negativnih poena da biste položili. Nadamo se da ćete iz prve položiti i praktični ispit. Srećno!!!

Praktični ispit za A, A2 i A1 kategoriju sastoji se takođe iz dva dela: poligon i vožnja u gradu. Na poligonu redom morate uraditi sledeće radnje:
1. Vožnja po pravcu. Radnju započinjete iz početnog polja, krećete se brzinom između 3 i 5km/h i potpuno se zaustavljate u prvom sledećem polju.
Iz tog polja krećete i vozite brzinom između 15 i 20km/h do krajnjeg polja gde se potpuno zaustavljate. Po završetku ove radnje stajete sa leve strane na deo poligona odakle započinjete radnju "slalom vožnja".
2. Slalom vožnja. Iz odgovarajućeg dela poligona započinjete slalom vožnju izmedju 7 čunjeva. Po završetku nastavljate do mesta odakle započinjete radnju "osmice".
3. Osmice. U odgovarajućem polju vozite između dva čunja tako da opisujete putanju u obliku broja 8. Morate opisati dve osmice(za lakše brojanje 4 puta proći između čunjeva). Prilikom završetka nastavljate do početnog polja odakle ste započeli prvu radnju, kako biste uradili radnju "ubrzanje".
4. Ubrzanje. Iz početnog polja ubrzavate do 30km/h. Dozvoljeno Vam je da kočite tek kada prođete posebno obeleženo mesto. Zaustavljate se u odgovarajućem polju. Vraćate se do početka poligona i čekate da Vam ispitna komisija da znak za polazak. Od tog momenta kreće deo ispita vožnja u gradu. Pre nego što ste započeli poligonske radnje, od ISO sistema dobili ste jednu od trasa za polaganje i morate je odvozati.
Praktični ispit u proseku traje 30min.
Na praktičnom ispitu možete skupiti najviše 15 negativnih poena da biste položili.
Nadamo se da ćete iz prve položiti i praktični ispit. Srećno!!!

Auto škola Monako

Vršimo obuku kandidata za B, A, A2 i A1 kategoriju. Iskoristite profesionalnost i ljubaznost zaposlenih kao i mogućnost plaćanja obuke na do 6 rata!
Čekamo Vas!

Korisne informacije:

Radni dani: 09-17h Subota: 09-14h

Fiksni telefon:

011 3820 450

Mobilni telefon:

065 3820 450

2024. Auto škola Monako

© Auto škola Monako sva prava zadržana.