Strelica

Plan obuke za A kategoriju

  • Ukoliko imate jednu od sledećih kategorija, kliknite na nju radi lakšeg snalaženja.

    Uvek veću prednost ima kategorija više levo:

1. SLUČAJ: Imate A2 kategoriju pune 2 godine ili duže:

Starosni uslov:
Kandidat mora imati A2 kategoriju pune 2 godine ili duže da bi pre 23-će godine započeo slušanje teorijske obuke, polagao teorijski ispit i izašao na polaganje praktičnog ispita za A kategoriju. Prilikom upisa potrebne su Vam lična karta, vozačka dozvola i dobra volja, kako mi volimo da kažemo.

STAROSNI USLOV:

Kandidat mora imati A2 kategoriju pune 2 godine ili duže da bi pre 23-će godine započeo slušanje teorijske obuke, polagao teorijski ispit i izašao na polaganje praktičnog ispita za A kategoriju.

Prilikom upisa potrebne su Vam lična karta, vozačka dozvola i dobra volja, kako mi volimo da kažemo.

A kategorija: Sa A kategorijom možete upravljati motociklima i teškim triciklima čija snaga motora prelazi 15 kW.

A kategorija: Sa A kategorijom možete upravljati motociklima i teškim triciklima čija snaga motora prelazi 15 kW.

Dinamika obuke:
1. Nema Teorijske Obuke, 2. Ne polaže se Prva Pomoć, 3. Polaganje Teorijskog Ispita, 4. Rađenje Lekarskog Pregleda, 5. Vožnja 7 časova Praktične Obuke, 6. Polaganje Praktičnog Ispita, 7. Preuzimanje dokumenata za izdavanje dozvole!

DINAMIKA OBUKE:

1. Nema Teorijske Obuke,
2. Ne polaže se Prva Pomoć,
3. Polaganje Teorijskog Ispita,
4. Rađenje Lekarskog Pregleda,
5. Vožnja 7 časova Praktične Obuke,
6. Polaganje Praktičnog Ispita,
7. Preuzimanje dokumenata za izdavanje dozvole!

2. SLUČAJ: Imate A1 kategoriju:

Starosni uslov:
Kandidat mora imati najmanje 23 godine da bi započeo slušanje teorijske obuke i polagao teorijski ispit, a najmanje 24 godine da bi mogao da izađe na polaganje praktičnog ispita za A kategoriju. Prilikom upisa potrebne su Vam lična karta, vozačka dozvola i dobra volja, kako mi volimo da kažemo.

STAROSNI USLOV:

Kandidat mora imati najmanje 23 godine da bi započeo slušanje teorijske obuke i polagao teorijski ispit, a najmanje 24 godine da bi mogao da izađe na polaganje praktičnog ispita za A kategoriju.

Prilikom upisa potrebne su Vam lična karta, vozačka dozvola i dobra volja, kako mi volimo da kažemo.

A kategorija: Sa A kategorijom možete upravljati motociklima i teškim triciklima čija snaga motora prelazi 15 kW.

A kategorija: Sa A kategorijom možete upravljati motociklima i teškim triciklima čija snaga motora prelazi 15 kW.

Dinamika obuke:
1. Nema Teorijske Obuke, 2. Ne polaže se Prva Pomoć, 3. Polaganje Teorijskog Ispita, 4. Rađenje Lekarskog Pregleda, 5. Vožnja 14 časova Praktične Obuke, 6. Polaganje Praktičnog Ispita, 7. Preuzimanje dokumenata za izdavanje dozvole!

DINAMIKA OBUKE:

1. Nema Teorijske Obuke,
2. Ne polaže se Prva Pomoć,
3. Polaganje Teorijskog Ispita,
4. Rađenje Lekarskog Pregleda,
5. Vožnja 14 časova Praktične Obuke,
6. Polaganje Praktičnog Ispita,
7. Preuzimanje dokumenata za izdavanje dozvole!

3. SLUČAJ: Imate AM kategoriju:

Starosni uslov:
Kandidat mora imati najmanje 23 godine da bi započeo slušanje teorijske obuke i polagao teorijski ispit, a najmanje 24 godine da bi mogao da izađe na polaganje praktičnog ispita za A kategoriju. Prilikom upisa potrebne su Vam lična karta, vozačka dozvola i dobra volja, kako mi volimo da kažemo.

STAROSNI USLOV:

Kandidat mora imati najmanje 23 godine da bi započeo slušanje teorijske obuke i polagao teorijski ispit, a najmanje 24 godine da bi mogao da izađe na polaganje praktičnog ispita za A kategoriju.

Prilikom upisa potrebne su Vam lična karta, vozačka dozvola i dobra volja, kako mi volimo da kažemo.

A kategorija: Sa A kategorijom možete upravljati motociklima i teškim triciklima čija snaga motora prelazi 15 kW.

A kategorija: Sa A kategorijom možete upravljati motociklima i teškim triciklima čija snaga motora prelazi 15 kW.

Dinamika obuke:
1. Nema Teorijske Obuke, 2. Ne polaže se Prva Pomoć, 3. Polaganje Teorijskog Ispita, 4. Rađenje Lekarskog Pregleda, 5. Vožnja 20 časova Praktične Obuke, 6. Polaganje Praktičnog Ispita, 7. Preuzimanje dokumenata za izdavanje dozvole!

DINAMIKA OBUKE:

1. Nema Teorijske Obuke,
2. Ne polaže se Prva Pomoć,
3. Polaganje Teorijskog Ispita,
4. Rađenje Lekarskog Pregleda,
5. Vožnja 20 časova Praktične Obuke,
6. Polaganje Praktičnog Ispita,
7. Preuzimanje dokumenata za izdavanje dozvole!

4. SLUČAJ: Imate jednu od B, C, D, F ili M kategorija.

Starosni uslov:
Kandidat mora imati najmanje 23 godine da bi započeo slušanje teorijske obuke i polagao teorijski ispit, a najmanje 24 godine da bi mogao da izađe na polaganje praktičnog ispita za A kategoriju. Prilikom upisa potrebne su Vam lična karta, vozačka dozvola i dobra volja, kako mi volimo da kažemo.

STAROSNI USLOV:

Kandidat mora imati najmanje 23 godine da bi započeo slušanje teorijske obuke i polagao teorijski ispit, a najmanje 24 godine da bi mogao da izađe na polaganje praktičnog ispita za A kategoriju.

Prilikom upisa potrebne su Vam lična karta, vozačka dozvola i dobra volja, kako mi volimo da kažemo.

A kategorija: Sa A kategorijom možete upravljati motociklima i teškim triciklima čija snaga motora prelazi 15 kW.

A kategorija: Sa A kategorijom možete upravljati motociklima i teškim triciklima čija snaga motora prelazi 15 kW.

Dinamika obuke:
1. Slušanje 7 časova Teorijske Obuke, 2. Ne polaže se Prva Pomoć, 3. Polaganje Teorijskog Ispita, 4. Rađenje Lekarskog Pregleda, 5. Vožnja 40 časova Praktične Obuke, 6. Polaganje Praktičnog Ispita, 7. Preuzimanje dokumenata za izdavanje dozvole!

DINAMIKA OBUKE:

1. Slušanje 7 časova Teorijske Obuke,
2. Ne polaže se Prva Pomoć,
3. Polaganje Teorijskog Ispita,
4. Rađenje Lekarskog Pregleda,
5. Vožnja 40 časova Praktične Obuke,
6. Polaganje Praktičnog Ispita,
7. Preuzimanje dokumenata za izdavanje dozvole!

5. SLUČAJ: Nemate vozačku dozvolu:

Starosni uslov:
Kandidat mora imati najmanje 23 godine da bi započeo slušanje teorijske obuke, polagao teorijski ispit i odvozao praktičnu obuku, a najmanje 24 godine da bi mogao da izađe na polaganje praktičnog ispita za A kategoriju. Prilikom upisa potrebna Vam je samo lična karta i dobra volja, kako mi volimo da kažemo.

STAROSNI USLOV:

Kandidat mora imati najmanje 23 godine da bi započeo slušanje teorijske obuke, polagao teorijski ispit i odvozao praktičnu obuku, a najmanje 24 godine da bi mogao da izađe na polaganje praktičnog ispita za A kategoriju.

Prilikom upisa potrebna Vam je samo lična karta i dobra volja, kako mi volimo da kažemo.

A kategorija: Sa A kategorijom možete upravljati motociklima i teškim triciklima čija snaga motora prelazi 15 kW.

A kategorija: Sa A kategorijom možete upravljati motociklima i teškim triciklima čija snaga motora prelazi 15 kW.

Dinamika obuke:
1. Slušanje 40 časova Teorijske Obuke, 2. Polaganje Prve Pomoći, 3. Polaganje Teorijskog Ispita, 4. Rađenje Lekarskog Pregleda, 5. Vožnja 40 časova Praktične Obuke, 6. Polaganje Praktičnog Ispita, 7. Preuzimanje dokumenata za izdavanje dozvole!

DINAMIKA OBUKE:

1. Slušanje 40 časova Teorijske Obuke,
2. Polaganje Prve Pomoći,
3. Polaganje Teorijskog Ispita,
4. Rađenje Lekarskog Pregleda,
5. Vožnja 40 časova Praktične Obuke,
6. Polaganje Praktičnog Ispita,
7. Preuzimanje dokumenata za izdavanje dozvole!

Auto škola Monako

Vršimo obuku kandidata za B, A, A2 i A1 kategoriju. Iskoristite profesionalnost i ljubaznost zaposlenih kao i mogućnost plaćanja obuke na do 6 rata!
Čekamo Vas!

Korisne informacije:

Radni dani: 09-17h Subota: 09-14h

Fiksni telefon:

011 3820 450

Mobilni telefon:

065 3820 450

2024. Auto škola Monako

© Auto škola Monako sva prava zadržana.