Ikonica logo auto škole Monako
Strelica

B Kategorija

Automobili B Kategorija - Auto škola Monako

Kandidat mora imati najmanje 16 godina da bi za­po­čeo slušanje teorijske obuke, polagao teorijski ispit i odvozao praktičnu obuku, a najmanje 17 godina da bi mogao da izađe na polaganje pra­kti­čnog ispita za B kategoriju. Prilikom upisa po­tre­bna Vam je samo lična karta i dobra volja, kako mi volimo da kažemo. Ako nemate 18 godina prilikom upisa rodi­telj/sta­ra­telj potpisuje ugovor.

Dinamika obuke ukoliko nemate vozačku dozvolu:
1. Slušanje 40 časova teorijske obuke,
2. Prva pomoć,
3. Polaganje teorijskog ispita,
4. Rađenje lekarskog pregleda,
5. Vožnja 40 časova praktične obuke,
6. Polaganje praktičnog ispita,
7. Preuzimanje dokumenata za izdavanje dozvole!

Ukoliko posedujete neku od kategorija:

Pogledajte plan obuke B kategorije.

Iskoristite najsavremenije uslove, profesionalnost i ljubaznost zaposlenih uz povoljne cene i mogućnost plaćanja na rate!

Najbolja usluga

U saradnji sa zdravstvenom ustanovom MEDIRAD organizujemo polaganje ispita prve pomoći u našoj auto školi.

Polaganje prve pomoći u auto školi

Osim toga, imate pogodnost u vidu vaučera za lekarsko uverenje uz pomoć koga u MEDIRAD-u možete odraditi lekarski pregled.

Besplatno lekarsko uverenje

Teorijska obuka

Učionica za teorijsku obuku auto škole Monako

Obuka kandidata u našoj auto školi vrši se po po­sle­dnjim propisanim standardima. Iskoristite jedan od najuređenijih enterijera i uz prijatnu atmosferu za­vr­šite teorijsku obuku. Teorijska obuka sastoji se iz 40 časova posle kojih se zakazuje termin te­ori­jskog ispi­ta. U toku slušanja časova teorije moguće je položiti prvu pomoć kod nas u auto školi!

Naši automobili za obuku B kategorije

Naši automobili izabrani su tako da kandidati imaju što više opcija da što bolje utvrde svoje znanje pre po­la­ga­nja i samostalnog stupanja u saobraćaj. Isko­ri­stite ljubaznost i profesionalnost naših za­po­sle­nih i u što kraćem roku, brzo i lako dođite do dozvole. Nu­di­mo mogućnost plaćanja obuke na rate. Auto škola takođe nudi mogućnost dogovora početka časa. Uži­va­cete u praktičnoj obuci!

Škoda Fabia

Škoda Fabia B kategorija - Auto škola Monako

Primetili smo da je ovaj automobil sve popularniji među vozačima. Iz tog razloga smo obnovili naš vo­zni park. Na ovom automobilu ćete veoma lako sa­vla­dati gradsku vožnju i parkiranje.

Škoda Fabia

Škoda Fabia obuka B kategorija - Auto škola Monako

Za prethodni model smo bili u pravu jer su ka­ndi­da­ti veoma zadovoljni ovim automobilom, a sada je tu još jedan. Morali smo povećati kapacitet obuke na ovom modelu, jer kandidatima skroz odgovara po snazi motora, dimenzijama i ostalim ka­ra­kte­ri­sti­ka­ma.

Ford Fiesta

Ford Fiesta B kategorija - Auto škola Monako

Pravi gradski auto sa pogonom na benzin. Idealna prilika ukoliko imate benzinca kod kuće. Svoje pre­dno­sti ispoljava kroz vozne karakteristike, i na njemu kandidati vrlo brzo uče. Veoma lako sa­vla­da­jte ko­ntro­lu nad "benzincem".

Fiat Grande Punto

Fiat Grande Punto B kategorija - Auto škola Monako

Veoma pregledan gradski auto sa pogonom na dizel. Nudi Vam mogućnost da steknete osećaj lakog ma­ne­vri­sa­nja u gradskoj vožnji. Ukoliko imate ili na­me­ra­va­te da kupite auto sličnih di­me­nzi­ja i ka­ra­kte­ri­sti­ka, obuka na ovom vozilu je pravi izbor za Vas.

Poligon

Poligon za obuku B kategorije - Auto škola Monako

Naš poligon nalazi se kod Hale Aleksandar Nikolić (poznatije kao Hala Pionir). Skoro je renoviran i zbog toga što ispunjava sve uslove na njemu je moguće pored B, polagati za A, A2 i A1 kategoriju kod nas u auto školi.

Video kako da uradite poligon za B kategoriju

Dronom smo snimili video gde jedan od naših ins­tru­kto­ra izvršava radnje na poligonu. Pogledajte kako i kojim redosledom treba da uradite po­li­go­nske radnje za B kategoriju. Uz pomoć totalno dru­ga­či­je per­spe­kti­ve dodatno ćete steći osećaj za manevrisanje vo­zi­lom prilikom izvršavanja ovih radnji.

Auto škola Monako

Vršimo obuku kandidata za B, A, A2 i A1 kategoriju. Iskoristite profesionalnost i ljubaznost zaposlenih kao i mogućnost plaćanja obuke na do 6 rata!
Čekamo Vas!

Korisne informacije:

Radni dani: 09-17h Subota: 09-14h

Fiksni telefon:

011 3820 450

Mobilni telefon:

065 3820 450

2024. Auto škola Monako

© Auto škola Monako sva prava zadržana.