Cenovnik A2 kategorija

1. Slučaj: Već imate A1 kategoriju:

Već posedujete A1 kategoriju: Cena:
Nemate teorijsku obuku 0 din
Teorijski ispit sa taksom MUP-a 5.500 din
Praktična obuka 7 časova 11.900 din
Praktični ispit sa taksom MUP-a 5.500 din
Ukupno: 22.900 din
Ukoliko želite dodatne časove praktične obuke, cena po času je: 1.700 din

2. Slučaj: Već imate AM kategoriju:

Već posedujete AM kategoriju: Cena:
Nemate teorijsku obuku 0 din
Teorijski ispit sa taksom MUP-a 5.500 din
Praktična obuka 14 časova 23.800 din
Praktični ispit sa taksom MUP-a 5.500 din
Ukupno: 34.800 din
Ukoliko želite dodatne časove praktične obuke, cena po času je: 1.700 din

3. Slučaj: Već imate B, C, D, F ili M kategoriju:

Već posedujete B, C, D, F ili M kategoriju: Cena:
Teorijska nastava 7 časova 7.000 din
Teorijski ispit sa taksom MUP-a 5.500 din
Praktična obuka 30 časova 51.000 din
Praktični ispit sa taksom MUP-a 5.500 din
Ukupno: 69.000 din
Ukoliko želite dodatne časove praktične obuke, cena po času je: 1.700 din

4. Slučaj: Nemate vozačku dozvolu:

Nemate vozačku dozvolu: Cena:
Teorijska nastava 40 časova 16.000 din
Teorijski ispit sa taksom MUP-a 5.500 din
Praktična obuka 30 časova 51.000 din
Praktični ispit sa taksom MUP-a 5.500 din
Ukupno: 78.000 din
Ukoliko želite dodatne časove praktične obuke, cena po času je: 1.700 din