Cenovnik B kategorija

 • Iskoristite pogodnost plaćanja obuke na 10 rata!
  Ukoliko imate jednu od sledećih kategorija, kliknite na nju radi lakšeg snalaženja.
  Uvek veću prednost ima kategorija više levo:

 • A
 • A2
 • A1
 • AM
 • Nemate vozačku dozvolu
 • Iskoristite pogodnost plaćanja obuke na 10 rata!
  Ukoliko imate jednu od sledećih kategorija, kliknite na nju radi lakšeg snalaženja.
  Uvek veću prednost ima kategorija više levo:

 • A
 • A2
 • A1
 • AM
 • Nemate vozačku dozvolu

1. Slučaj: Nemate vozačku dozvolu:

Nemate vozačku dozvolu: Cena:
Teorijska nastava 40 časova 14.000 din
Polaganje teorijskog ispita sa taksom MUP-a 5.500 din
Praktična obuka 40 časova 56.000 din
Polaganje praktičnog ispita sa taksom MUP-a 5.500 din
Ukupno: 81.000 din
Ukoliko želite dodatne časove praktične obuke, cena po času je: 1.400 din

2. Slučaj: Već imate A kategoriju:

Već posedujete A kategoriju: Cena:
Teorijska nastava 7 časova 2.450 din
Teorijski ispit sa taksom MUP-a 5.500 din
Praktična obuka 30 časova 42.000 din
Praktični ispit sa taksom MUP-a 5.500 din
Ukupno: 55.450 din
Ukoliko želite dodatne časove praktične obuke, cena po času je: 1.400 din

3. Slučaj: Već imate A2 kategoriju:

Već posedujete A2 kategoriju: Cena:
Teorijska nastava 7 časova 2.450 din
Teorijski ispit sa taksom MUP-a 5.500 din
Praktična obuka 30 časova 42.000 din
Praktični ispit sa taksom MUP-a 5.500 din
Ukupno: 55.450 din
Ukoliko želite dodatne časove praktične obuke, cena po času je: 1.400 din

4. Slučaj: Već imate A1 kategoriju:

Već posedujete A1 kategoriju: Cena:
Teorijska nastava 7 časova 2.450 din
Teorijski ispit sa taksom MUP-a 5.500 din
Praktična obuka 35 časova 49.000 din
Praktični ispit sa taksom MUP-a 5.500 din
Ukupno: 62.450 din
Ukoliko želite dodatne časove praktične obuke, cena po času je: 1.400 din

5. Slučaj: Već imate AM kategoriju:

Već posedujete AM kategoriju: Cena:
Teorijska nastava 7 časova 2.450 din
Teorijski ispit sa taksom MUP-a 5.500 din
Praktična obuka 35 časova 49.000 din
Praktični ispit sa taksom MUP-a 5.500 din
Ukupno: 62.450 din
Ukoliko želite dodatne časove praktične obuke, cena po času je: 1.400 din